Ứng dụng thực tế

Tòa nhà thương mại

Một tòa nhà thông minh được tối ưu hóa năng lượng tạo ra giá trị và gia tăng sự hài lòng cho người sử dụng.

Đọc thêm

Nhà máy

Một nhà máy thông minh tối đa hóa hiệu quả và chất lượng đầu ra trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu RE100 về một ngành công nghiệp sạch và bền vững.

Đọc thêm

Khu công nghiệp

Mở rộng lưới điện thông minh vượt ra khỏi phạm vi một cơ sở đơn thuần.

Đọc thêm

Khu đô thị thông minh

Tối ưu hóa dịch vụ, môi trường và chất lượng cuộc sống trong thành phố với quy mô lớn.

Đọc thêm